Yangın Kapısı Ölçüleri

heading

Ateşin bulunduğu günden bu yana insanlara çok fayda sağlamakla beraber büyük can kaybına sebep olabilecek yangınlarında en büyük etkenidir. Yangınların doğal şartlar dışındaki en büyük ve en sık rastlanan sebepleri ise insanların dikkatsiz, ihmalkar ve düşüncesiz davranışları sonucunda meydana gelmektedir. Belki de bu sebeple en sık karşımıza çıkan afetler arasında yer alır. Yangın anında kendi canımızın ya da sevdiklerimizin canının risk altında olabileceğini hepimiz net olarak bilmekteyiz. Beklenmedik bir durum olması da bu durumlar için önceden alınmış tedbirler ile ancak kontrol altına alınabilir.

Tedbir hayat kurtarır mantığı, yangınlar içinde geçerli olan bir durumdur. Bu mantık üzerinden ilerleyerek insanlar yıllar içerisinde yangın anında inanların hayatını kurtarabilecek tedbirler almaya başlamışlardır. Yangın anında alınabilecek önlemleri aktif önlemler ve pasif önlemler olarak iki ayrı grupta inceleyebiliriz. Yangın kapısı ürünü de yangın için alınabilecek pasif önlemler içerisinde yer alır. Hayati önem taşıyan bu yangın tedbir ürününün belirlenmiş standartlar doğrultusunda üretilmesi en önemli gereklilikler arasında yer alırken, yangın kapısı ölçüleri de bu standartların en önemlilerinden biridir diyebiliriz. Yönetmelik ile belirlenen yangın kapısı ölçüleri, yangın anında bu hizmetin amacına uygun işlevselliği sağlamasında önem arz eder.  

Standart kapılarda yangın kapısı ölçüleri, 90- 200- 26 olarak yönetmelikte belirlenmiştir. Diğer yangın kapısı üretimlerinde bu ölçüler metrekare farkı hesaplanarak belirlenmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber yangın kapılarının estetik görünümü için farklı tasarımlar meydana gelmiştir. Bu tasarım değişikliğine göre de, yangın kapısı ölçüleri ve bu ölçüler doğrultusunda da fiyatlandırılmaları değişiklik göstermektedir. Ancak bilinmesi gereken şudur ki; yangın kapılarının estetik görünümü bu ürünün kullanımında en son düşünülecek detay olmalıdır. Yangın kapılarının esas üretim amacı, yangın anında devreye giren sistem ile bu alanda bulunan insanların hayatını korumaktır. Bu sebepledir ki yangın kapısı ölçüleri de esas amacına hizmet ederek yönetmelikte belirlenen ölçülerde olmalıdır. Yangın kapısı ölçülerini etkileyen tasarım farklılıkları kullanıcıların ilgisini çekmek bağlamında sadece yangın kapısı imalatında sektörü canlandıran bir unsur olması sebebiyle son yıllarda ön plana çıkan bir etkendir.